(Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh): Giao dịch PayPal tại Việt Nam bị kiểm soát đặc biệt(09/05/2012)

Trước tình trạng sử dụng thẻ tín dụng ăn cắp để thanh toán mua hàng hoặc rút tiền về Việt Nam tăng cao trong ba tháng đầu năm 2012.


Ví điện tử và cổng thanh toán lớn nhất thế giới PayPal.com đã công bố thiết lập chế độ kiểm soát tự động đặc biệt đối với các giao dịch thanh toán cho tài khoản Việt Nam. Theo NgânLượng.vn - đại diện phát triển thị trường của PayPal tại Việt Nam, các giao dịch thanh toán cho tài khoản Việt Nam tạm thời bị PayPal đưa vào danh sách đen, rất dễ bị ngăn chặn hoặc khóa mỗi khi có giao dịch.

Trong thời gian này, các doanh nghiệp muốn gỡ bỏ chế độ tự động cảnh báo đặc biệt và các giới hạn khác khi sử dụng PayPal thì phải được NgânLượng.vn thẩm định và ký hợp đồng trực tiếp. Khi đó PayPal sẽ đưa tài khoản vào danh sách trắng, chủ động hỗ trợ giải quyết sự cố thông qua kênh nội bộ và có thể được giảm 25% phí giao dịch.